Patrzę w lustro ... i co widzę?

Temat: [SPRZEDAM] Odczynniki - dobre ceny
Poniżej przedstawiam moją ofertę..

Jeśli czegoś w niej nie ma a potrzebujesz - pisz na PW
Przesyłki wysyłam jedynie po wcześniejszej wpłacie na konto.
Przy większych ilościach oczywiście warto negocjować ceny

Wszelkie odczynniki ciekłe wymagają zabezpieczenia w formie piankowania (standard) bez względu na zamawiane ilości 15zł.

Kwota do zapłaty = towar + przesyłka + ewentualnie pianka.

Wszystkie podane ceny w ogłoszeniu są cenami wraz z opakowaniem inne ilości zamawiane o ile tego wymagają doliczany jest koszt konfekcji i nowego opakowania HDPE - 0,5l =2zł, 1,0l =2,50zł

Serdecznie zapraszam:

Aceton cz. 11zł / 1L
Aceton techniczny 7zł / 1L
Alkohol benzylowy C6H5CH2OH czda 39zł / 1L
Azotan potasu KNO3 spoż. proszek 7zł / 1kg
Azotan amonu NH4NO3 cz. proszek 7zł / 1kg
Azotan baru Ba(NO3)2 cz. 45zł/kg 4zł / 100g
Azotan wapnia Ca(NO3)2 tech. 11zł / 1kg
Azotan srebra czda AgNO3 15zł / 10g
Azotan srebra cz. AgNO3 13zł / 10g
Azotan strontu Sr(NO3)2 cz. 64zł / 1kg 7zł / 100g
Azotan bizmutu zasadowy czda 17zł / 100g
Azotan galu czda Ga(NO3)3 47zł / 10g
Azotan lantanu cz. La(NO3)3 24zł / 10g
Azotyn sodu NaNO2 czda 8zł / 100g

Benzen czda C6H6 28zł / 1L
Benzoesan sodu cz. spożywczy 17zł / 1kg
Benzoesan sodu cz. 15zł / 1kg
Bizmutu galusan zasadowy C7H5BiO6 czda (Dermatol) 19zł / 10g
Boraks, czteroboran sodu czda 44zł / 1kg

Ca(OH)2 cz. 11zł / 1kg
Chloran potasu KClO3 tech. 17zł / 1kg
Chloran potasu KClO3 cz. 37zł / 1kg
Chlorek miedzi CuCl2 cz. 14zł / 100g
Chlorek miedzi CuCl cz. 14zł / 100g
Chlorek potasu KCl cz. 28zł / 1kg
Chlorek sodu NaCl czda 8zł / 1kg
Chlorek żelaza FeCl3 cz. 27zł / 1kg
Chlorek cyny SnCl2 czda 17zł / 100g
Chlorek cyny SnCl4 czda 17zł / 100g
Chlorek amonu NH4Cl (salmiak) cz. 11zł / 1kg
Chlorek amonu NH4Cl (salmiak) tech. 7zł / 1kg
Chromian potasu K2CrO4 czda 14zł / 100g
Cytrynian sodu C6H5Na3O7x2H2O czda POCH 7zł / 100g
Chlorek metylenu CH2Cl2 cz. 24zł / 1L
Chloroform CHCl3 czda 53zł / 1L
Cynk cz. 99,9% pył 11zł / 100g
Cyrkon (zirconium) cz. 25 zł / 1 gram
Chrom cz. 99% proszek 21zł / 100g

Dekstryna żółta 11zł / 1kg
3,5,-Dinitrobenzoesan srebra 35zł / 10g

Etanol tech. 11zł / 1L

Ftalan dibutylu czda 57zł / 1L
Formalina , formaldehyd 38% czda 17zł / 1L

Gliceryna czda 100% 34zł / 1kg
Glikol monoetylenowy cz. 17zł / 1L
Glikol dietylenowy cz. 17zł / 1L
Glikol propylenowy cz. 17zł / 1L

Izopropanol IPA cz. 11zł / 1L
Izopropanol IPA czda 17zł / 1L

Jodek potasu KI czda 24zł / 100g
Jodyna cz. 8zł / 100ml
Jod sublimowany czda 24zł / 100g

KOH cz. 18zł / 1kg
Ksylen czda POCH. 21zł / 1L
Kwas H2SO4 98% cz. 17zł / 1L
Kwas HNO3 68% cz. 17zł / 1L
Kwas HCl 36% cz. 17zł / 1L
Kwas HCl czda 36% 37zł / 1L
Kwas ortofosforowy H3PO4 cz. 85% 21zł / 1L
Kwas octowy (lodowaty) 99,5% czda CH3COOH 44zł / 1L
Kwas mrówkowy HCOOH czda 85% 27zł / 1L
Kwas masłowy czda 38zł / 100ml
Kwas winowy czda 24zł / 100g
Kwas rubeanowy (CS.NH2)2 czda 59zł / 10g
Kwas pikrynowy TNF czda 17zł / 10g
Kwas fluorowodorowy HF czda 50% 69zł / 1L

LAH cz. 155 zł / 100g
LiOH cz. 8zł / 100g

Mangan czda 99,9% proszek 89zł / 100g
Magnez cz. 99,9% drobne wiórki 11zł / 100g
Magnez cz. 99,9% proszek 11zł / 100g
Metanol czda 17zł / 1L
Mocznik cz. 11zł / 1kg

Nadmanganian potasu KMnO4 cz. 37zł / 1kg
NaOH cz. 11zł / 1kg
NaOH tech. 8zl/ 1kg
Nafta cz. lekka 14zł / 1L
Nafta cz. ciężka 14zł / 1L
Naftalen czda 11zł / 100g
Octan sodu CH3COONa cz. 26zł / 1kg
Octan potasu CH3COOK czda bezwodny 8zł / 100g
Octan amonu CH3COONH4 czda 7zł / 100g
Olej rycynowy cz. 24zł / 1L
Oranż metylowy czda naważki 4zł / 1g

Pallad metal, proszek 99% - cena na zapytanie
Podchloryn sodu cz. 30% 17zł / 1L
Pentaerytryt czda 11zł / 100g
Perhydrol H2O2 35% czda 15zł / 1L
Pirosiarczyn potasu K2S2O5 czda 7zł / 100g
Pirosiarczyn sodu Na2S2O5 czda 7zł / 100g
Pirydyna czda 14zł / 100ml

Rodanek amonu NH4SCN czda 17zł / 100g
Rodanek potasu KSCN czda 17zł / 100g

Siarka pył cz. POCH 7zł / 1kg
Siarczan amonowo-żelazawy (NH4)2Fe(SO4)2 *6H2O czda 5zł / 10g
Siarczan magnezu MgSO4x 9 hydrat cz. 14zł / 1kg
Siarczan manganu MnSO4 cz. 7zł / 100g
Siarczan potasu K2SO4 bzw. cz. 37zł / 1kg
Siarczan potasu KHSO4 czda 47zł / 1kg
Siarczan sodu Na2SO4 bzw. cz. 29zł / 1kg
Siarczan amonu (NH4)2SO4 cz. 7zł / 1kg
Siarczan żelaza FeSO4 cz. 24zł / 1kg
Siarczan wapnia CaSO4 cz. strącany 24zł / 1kg
Siarczan Miedzi CuSO4 czda 5xH2O 31zł / 1kg
Siarczan miedzi CuSO4 cz. 5xH2O 21zł / 1kg
Siarczan miedzi CuSO4 tech. 5xH2O 15zł / 1kg
Siarczan baru BaSO4 czda 14zł / 100g
Siarczek sodu Na2S 95% 24zł / 1kg
Siarczek sodu tech. 11zł / 1kg
Siarczyn sodu Na2SO3 cz. 5zł / 100g
Szkło wodne 30% cz. 14zł / 1L

Tetrachlorek węgla CCl4 cz. 64zł / 1L
THF tetrahydrofuran cz. 54zł / 1L
Tiosiarczan sodu Na2S2O3 czda 7zł / 100g
Tiosiarczan amonu (NH4)2S2O3 czda 7zł / 100g
Tlenek cynku ZnO cz. 44zł / 1kg
Tlenek chromu CrO3 cz. 8zł / 100g
Tlenek magnezu MgO czda 34zł / 1kg
Tlenek manganu MnO2 czda 39zł / 500g
Tlenek tytanu TiO2 czda 19zł / 100g
Tlenek tytanu TiO2 cz. 44zł / 1kg
Tlenek Kadmu czarny CdO cz. (POCH) 39zł / 1kg
Tlenek glinu Al2O3 czda prażony cz. 9zł / 100g
Tlenek żelaza Fe2O3 cz. 11zł / 1kg
Trój-etanoloaminy chlorowodorek czda(POCH) (HOCH2CH2)3NxHCl 14zł / 10g
Toluen cz. CH3C6H4 21zł / 1L

Urotropina cz. 15zł / 1kg
Urotropina czda 21zł / 1kg

Wersenian disodu EDTA czda 8zł / 100g
Węglan baru czda BaCO3 14zł / 100g
Węglan baru cz. BaCO3 7zł / 100g
Węglan sodu czda Na2CO3 24zł / 1kg
Węglan sodu cz. Na2CO3 14zł / 1kg
Węglan sodu kwaśny cz. NaHCO3 14zł / 1kg
Węglan potasu cz. bezw. K2CO3 34zł / 1kg
Węglan wapnia CaCO3 cz. 14zł / 1kg
Węglan miedzi CuCO3 zasadowy cz. 14zł / 100g
Węglany organiczne (ceny do ustalenia)
Woda bromowa czda 17zł / 1L
Woda amoniakalna amoniak czda 28% 17zł / 1L
Wodzian hydrazyny czda 49% 45zł / 1L

Żelazo cz. 99,99% proszek 5zł / 100g
Źródło: brainiac.pl/viewtopic.php?t=4806